Prolon dag 2 – fika

Prolon dag 2, fika bestående av oliver och mynta te.

Myntate/

Prolon oliver.