Alzheimerläkemedel lovande (för vissa) men med hög sannolikhet för negativa biverkningar

Resultaten från en randomiserad kontrollerad studie som publicerades tidigare i sommar visade att donanemab, ett läkemedel mot Alzheimers sjukdom, fördröjde kognitiv försämring med 22% efter ett och ett halvt års behandling. Detta motsvarade en 4-månaders fördröjning av sjukdomsprogressionen. Enligt läkemedelstillverkaren var denna effekt ”statistiskt signifikant”. Även om detta låter lovande måste dessa rubriker tas med en nypa salt. För det första finns det en påtaglig skevhet i rapporteringen. Läkemedelstillverkaren använde sitt eget poängsystem och tonade ner att effekten endast fanns hos dem som befann sig i de tidiga stadierna av Alzheimers. Patienter med fullt utvecklad demens såg ingen fördel med att ta läkemedlet. För det andra är de potentiella biverkningarna av läkemedlet eventuellt stora. I donanemab-gruppen uppvisade hela 37% amyloidrelaterade bildavvikelser, inklusive mikroblödningar och hjärnsvullnad, jämfört med 14,9% i placebogruppen. Den här artikelns sammanfattning stämmer överens med min ståndpunkt – läkemedlets säkerhetsproblem tar upp den större frågan att de med tidig kognitiv nedgång kan ha mer att förlora än att vinna på att ta det. Även om donanemab och relaterade läkemedel mot Alzheimers sjukdom kan ge vissa förbättringar, stärker detta bara ytterligare mitt engagemang för att dela med mig av förebyggande kost- och livsstilsstrategier. Läs studien här.